שרותי ארכיון

חברת רנר מתמחה באכסון תיקים , שליפת התיק , ושילוח.

התקים נשמרים במדפים . נשמרים במערכת מידע לפי מספר ארגז +
מספר תיק.
בתום תקופת השמירה על התיק ( 7 שנים )התיקים היעודים נשלחים לגניזה התיקים נשמרים במבנה המחסן של רנר על מדפים ייעודיים ובתקני האבטחה והאש המחמירים ביותר.

בקשות לשליפת התיק על ידי הלקוח ניתנות לביצוע במייל .

בקשות לשליפת התיקים מטופלות על ידינו באופן מהיר ומועברות למשרדו של הלקוח על ידי עובדינו במהלך יום העסקים הבא.

במקרים דחופים ניתן לקבל את התיק בתוך שעות ספורות או באמצעות סריקת המסמכים וקבלתם במייל .

בתום תקופת אחסון התיקים המתחייבת על פי חוק או בהתאם להוראת הלקוח אנו מבצעים גריסה מאובטחת של המסמכים.

גריסת המסמכים בתום התקופה לרוב אינה כרוכה בעלות נוספת מעבר לעלות השירות השנתי .


חברתנו מעניקה את כל שירותי הגניזה וחוסכת למאות לקוחות זמן וכסף רב הכרוך בניהול מסמכי המשרד .שירותינו כוללים טיפול מלא משלב אריזת התיקים, דרך אחסונם ושליפתם בארכיב ועד לגריסת החומר והשמדתו בתום תקופת האחסון המחויבת על פי חוק.